Thu. Mar 30th, 2023

Tag: ลอตเตอรี่ยุโรป

แนะนำวิธีการซื้อหวยต่างประเทศ

เชื่อได้ว่าเงินรางวัลของหวยต่างประเทศหลายๆรายการคงจะน่าล่อตาล่อใจให้กับผู้ซื้อไม่ใช่น้อยจริงไหม เวลาเห็นผู้ชนะถูกเงินรางวัลมันก็อดอิจฉาไม่ได้ แต่ถ้าหากเราอยากซื้อบ้างล่ะ จะทำอย่างไรได้บ้าง     กรณีที่เราไม่ได้ถือสัญชาติของอเมริกา อังกฤษ หรือประเทศยุโรปอื่นๆ เราก็สามารถซื้อหวยได้เวลาขอ     วีซ่าไปท่องเที่ยวประเทศเหล่านั้นในฐานะของนักท่องเที่ยว ซึ่งถ้าบังเอิญเรามีโชคถูกรางวัลใหญ่ๆ แน่นอนว่าเราก็สามารถนำเงินกลับมาที่ประเทศไทยได้ เพียงแต่อาจจะต้องปฏิบัติตามกฎเรื่องการเสียภาษีของประเทศที่เราถูกรางวัลด้วย แม้ในบางประเทศของยุโรปได้หาแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวอยากซื้อหวยโดยการยกเว้นภาษีในการซื้อ แต่หากถูกรางวัลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ฉะนั้นจึงควรศึกษาไว้ก่อนก็ดีเหมือนกัน     แต่ทว่าเราไม่ได้มีโปรแกรมจะออกไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศเราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์…